MUDr. Alena Hofmannová 

 gynekologická ordinace 

 

 

 

 


Lékařka: MUDr. Alena Hofmannová - profesní životopis

Zkoušky a atestace:

  • 6/1995 – promoce na LF UK Plzeň

  • 5/1998 – atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví

  • 4/2007 – přiznání specializované způsobilosti k výkonu zdrav. povolání lékaře

  • 3/2009 – specializační atestace v oboru fetomaternální medicína

Místa působení:

  • 1989 - 1995 – studium Všeobecného lékařství na LF UK Plzeň

  • 6/1995 – 5/1996 – sekundární lékařka na gyn.-por. odd. nemocnice v Rakovníku

  • 6/1996 - 11/2020 - lékařka na gyn.-por. odd. nemocnice v Karlových Varech

  • v letech 2008-2010 vedoucí lékařka porodního sálu, krajský perinatolog

  • 10/2003 – 8/2010 – samostatně pracující lékařka v Centru pro onemocnění mléčné žlázy, MUDr. M.Šmídl, Karlovy Vary

  • 4/2010 – 12/2010 – GYN-KV s.r.o. - privátní gynekologická ordinace, samostatně prac. lékařka, Karlovy Vary

 

Sestra: Pavlína Kaprová