Ceník

výkonů/pomůcek gynekologické ordinace

Vystavení žádosti o přerušení těhotenství1 000 Kč


Ultrazvukové vyšetření plodu na přání pacientky500 Kč


Zavedení intrauterinního systému MIRENA5 500 Kč
Zavedení intrauterinního systému LEVOSERT4 800 Kč

(nový typ od 1/2023)

Zavedení nitroděložního tělíska bez hormonů1 700 Kč
Aplikace aplikace antikoncepce DEPO-PROVERA500 Kč
UZ vyšetření prsů zdravé pacientky600 Kč
UZ vyšetření pacientky s nemocí prsu400 Kč
Vyplnění dotazníku 100- 500 Kč /dle času/

pro zdravotní pojišťovny, sepsání zpráv pro zaměstnavatele, školu či jiné instituce

Fotografie z ultrazvukového vyšetření50 Kč
Jednorázová zrcadla použitá při gyn. vyšetření80 Kč